Zváranie optických vlákien / káblov

 • Výstavba a inštalácia optických sietí.
 • Optické siete do firmy i do domácnosti.
 • Optika na mieru.
Zváranie optických káblov

DOPRAJTE SI ZÁŽITOK Z RÝCHLEHO PRIPOJENIA

 • Celý svet je dnes prepojený komunikačným vedením.
 • Krajiny, spoločnosti sú prepojené sieťami, ktoré prepájajú aj tie najvzdialenejšie destinácie.
 • Rýchlosť prenosu dát je dôležitou podmienkou pre kvalitnú komunikáciu jednotlivých zariadení.
 • Aj z toho dôvodu sa využívajú optické káble.
 • Rýchlosť prenosu informácií v optickom prostredí je približne taká istá ako rýchlosť šírenia sa svetla vo voľnom prostredí.
 • Optické siete dnes nájdete v mnohých prostrediach, ako sú dátové prepravné siete, LAN siete, podmorská kabeláž, mestské prístupové body, distribučné siete, ale aj samotné ISP siete.
 • Spájanie optických káblov sa preto stalo nevyhnutnosťou.
 • Naša spoločnosť poskytuje zákazníkom službu Zváranie optických káblov, ktorá predstavuje nerozoberateľný spoj.
 • Optické spoje sa vytvárajú elektrickým výbojom v zváracom prístroji a následným zatavením do ochrany zvaru.
 • Práce vykonávame pomocou certifikovanej zváračky optických káblov, ktorá dokáže automaticky zmerať parametre realizovaného zvaru.
 • Obsluhu vykonáva vyškolený pracovník
 • Samozrejmosťou je realizácia príslušných certifikovaných meraní zhrnutých v správe o realizácii úkonu.
 • Vzhľadom na naše skúsenosti je IT PROFIS so službou Zváranie optiky tým správnym dodávateľom na rozšírenie Vašej firemnej alebo súkromnej infraštruktúry.

Pre bližšie informácie ohľadom cien a termínov nás, prosím,
nezabudnite kontaktovať na našom telefonickom čísle alebo e-mailom.